Citysan Karma Sanayi Sitesi
05425478781

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Citysan; Daima ürettiği projelerinin bulunduğu yerlerde müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarına göre kanunlara ve ilgili mevzuatlara uygun hareket ederek, kamu vicdanını gözeterek kendisinden beklenen görev ve sorumluluklarını müşterilerinden gelen beklentilerle birlikte,  ürettiği projelerin tamamını doğru zamanda, tarafsızlık ve güvenilirlik ilkelerine bağlı kalarak eksiksiz şekilde karşılamayı, ürettiği projelerde kaliteden ödün vermeyerek memnun edici sonuçlar elde etmeyi müşterilerinin ve yatırımcılarının değerine değer katmayı, ülke ekonomisine katkı sağlayarak büyüme ve kalkınmada etkin bir rol oynamayı amaçlar.

Hem ulusal hem de uluslar arası sanayicilik alanında(büyük-orta-küçük) ölçekli ayrımı yapmadan hem de üretim çeşidi ne olursa olsun üretici konumda olan tüm sektör ve alanları bünyesine alabilen kozmopol (karma) bir yapıya sahip olması nedeniyle değişen dünya koşullarına ayak uydurup kurumsal varlığını ve özel sektörü temsil etme iddasını devam ettirebilmek için müşterilerinin ve hizmet sunduğu sektörlerin rekabet gücünü arttırmak için organizasyon ve faaliyetlerini ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara cevap verebilecek  dinamik ve proaktif bir yapıya kavuşturarak ve bu çerçevede;

  • Daima gelişmeyi ve büyümeyi amaçladığı için misyonunu ve işleyiş politikalarını düzenli olarak gözden geçirmeyi,
  • Yeni hedefler belirleyip bu hedeflere yönelik planlar yapmayı ve gerekli kaynakları ayırarak bu planları hayata geçirmeyi
  • Müşterilerinden gelen talepleri daima göz önünde bulundurarak çağın gerekliliklerine uygun yeni fonksiyonlar ve projeler üretmeyi
  • Araştırmaları sonucunda elde ettiği verileri çabuk değerlendiren, işleyen, uygulamaya geçen bir marka olarak daima teknolojik alt yapısını geliştirerek ürettiği projelerin kalitesini belirlenmesi hususunda insan kaynaklarının gelişmesini sağlamayı
  • Takım çalışmasına önem veren zihniyetiyle bireysel ve grup çalışmalarını teşvik edebildiği çalışma ortamı sağlamayı
  • Üstlendiği misyon ve ürettiği projelerin kalitesinin kamuya ve diğer kurum - kuruluşlara örnek teşkil etmesini sağlamayı tüm bunların sürdürülebilirliğini ( iso kalite hizmet anlayışında) sağlamayı taahhüt eder.
HIZLI İLETİŞİM

Sorun Ve Şikayetlerinizi Bize Hızlı Bir Şekilde Bildirin